Ons klompie - Kerstyd 2019
V.l.n.r. Agter:  Elma (Visser), Petro,Theresa, Empty, Lizzie.Linda, Mariť, Heleen, Estelle, Sera, Hester, Georgie, Esther, Subeth.
Voor:  Essie, Elma (Dreyer) Annemarie.
Afwesig:  Links:  Lisa en Laura;  Regs:  Susan