Tema 1 - Gebed
TEMAS
Gebed - die tema het ons 3 weke besig gehou!
Die Wederkoms - omdat ons Openbaring verlede jaar gedoen het, is ons vinnig deur die tema!